Lagbilder fra sesongen 2003-2004 og utover DHT

I løpet av tiden som har gått siden det første lagbildet her, har nye utøvere kommet til, mens noen har falt fra. Å samle alle på teamet samtidig for et bilde er som oftest ikke så enkelt dessverre, så på de fleste av disse bildene mangler det én eller flere av de som på de aktuelle tidspunktene tilhørte teamet!
e050_182.jpg
Drammen Hoppteam anno feb 04, v/ Ole Emil, Magnus, Karsten, Espen og Stian

e051_094
Kjøpstadrennet, Ringkollen, mar 04. Espen, Karsten, Stian, Magnus

e066_080
Drammen Hoppteam anno jan 05, v/ Robin, Stian, Vidar, Magnus og Espen

e070_053
NSF Zakopane-samling, jun 05. Vidar, Espen, Stian, Robin

e074_041
Drammen Hoppteam anno okt 05, v/ Vidar, Jonas, Stian, Magnus, Espen og Robin

e081_273
På RC-finale i Stryn, mar 06. Thomas, Espen, Magnus, Stian

e091_932
ØAS Plastrenn, Linderudkollen, okt 06. Jesper, Morten, Espen, Espen E, Sindre

e091_984
Drammen Hopppteam anno okt 06, v/ Vidar, Stian, Espen, Magnus, Ole-Kristian, Jesper, Henrik, Andreas, Morten og Espen E


© 2007 Drammen Hoppteam - Stiftelsen Gjerpenkollen Hoppanlegg
postdrammenhoppteam.no